งจรบัญชี (Accounting Cycle)

วงจรบัญชี  คือลำดับขั้นตองในกระบวนการทำบัญชีงบการเงินตั้งแต่เริ่มต้นในการทำบัญชีไปจนสิ้นสุดของการทำบัญชี
                  วงจรบัญชีเป็นการแสดงถึงขั้นตองการบัญชีตั้งแต่การเริ่มบันทึกรายการค้าไปจนถึงการได้งบการเงินเป็นรายงานออกมาเป็นไปตามรอบระยะบัญชีที่ทางกิจการได้กำหนดไว้ซึ่งโดยปกติแล้วกระบวนการของวงจรบัญชีนั้นจะมีอยู่ 9 ขั้นตอนด้วยกันหากผู้ที่ต้องการทำบัญชีแล้วการศึกษาวงจรบัญชีจะทำให้เข้าใจการขั้นตอนได้ง่ายและนำไปสู่การเรียนรู้ของการทำบัญชีให้ประสบผลสำเร็จสำหรับขั้นตอนการบัญชีหรือวงจรการบัญชีมีทั้งหมด 9 ขั้นตอนดังนี้
1. จดบันทึกรายการค้า
2. บันทึกในสมุดบัญชีขั้นตอนหรือว่าสมุดรายวันขั้นต้น
3. สมุดบัญชีแยกประเภท
4. การทำงบทดลอง
5. ปรับปรุงบัญชีในกระดาษทำการ
6. การจัดทำงบการเงิน
7. ปรับปรุงรายการบัญชี
8. การปิดบัญชีขั้นต้น
9. จำทำงบทดลองหรือว่าเปิดรายการบัญชี

สามารถได้ตามรูปได้ดังนี้

วงจรบัญชีนั้นเริ่มด้วยการจดบัญทึกจาการค้าด้วยการวิเคราะห์รายการค้าแล้วนำมาบันทึก   หลังจากนั้นเราการนำมาวิเคราะห์กับสมุดบัญชีขั้นต้นที่รวบรวมรายการทั้งหมด  แล้วนำไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท  ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำบัญที่มีในสมุดบัญชีขั้นต้นมาแยกเป็นประเภทออกในแต่ละบัญชี  จากนั้นก็นำยอดที่ได้จากการปิดบัญชีสิ้นงวด  หากไม่สินงวดก็ต้องนพยอดไปยังรายการค้าใหม่อีกครั้ง  หากเป็นรายการที่สิ้นงวดแล้ว ก็มาจัดทำงบทดลองต่อ  ซึ้งขั้นตอนนี้จะเป็นการผ่านเพื่อความถูกต้องก่อนถึงขั้นตอนการปรับปรุง  ขั้นตอนการปรับปรุงซึ่งจะทำการปรับปรุงในกระดาษทำการ  หลังจากนั้นจะมีรายการที่สรุปได้ออกเป็นงบการเงินเพื่อรายงาน  และส่วนที่ไม่ได้เป็นงบการเงิน  จะทำการปรับปรุงแล้วปิดบัญชี   หลังจากนั้นจะได้งบทดลองหลังปิดบัญชี  ซึ่งจะทำไปในรวยการค้าในงดต่อไปอีก  จะเป็นลักษระที่วนไปจนกว่าจะเป็นงบการเงินตามรอบหรือระยะการบัญชีของงวดนั้น

Leave a Comment