• หน้าแรก

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันนี้มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ข้อมูลทางธุรกิจจึงต้องทำหารศึกษาในหลายด้านเพื่อความเป็นไปและการดูแลเรื่องธุรกิจของเราให้มั่นคงและมั่นคั่งทั้งในการดำเนินงานปัจจุบันและอนาคตด้วย ก่อนที่จะลงทุนหรือว่าการรายรับรายจ่ายต่อการใช้จ่ายทางธุรกิจมีความสำคัญจะทำให้เราทราบผลการดำเนินงานและกำไรขากทุนต่อกิจการที่ดำเนินอยู่  สิงที่สำคัญคือข้อมูลทางด้าน  “บัญชี” นั้นเอง

ดังนั้นหากเราต้องดำเนินการธุรกิจการบัญชีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  ตั้งแต่ส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้เพราะว่าหากเราอยู่เพียงแค่คนเดียวเราต้องมีรายรับรายจ่ายที่ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ  ไม่ว่าเราจะได้รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่หากเราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว  เราจะทำให้เราทราบว่าในชีวิตประจำวันเรานี้ได้ทำการจ่ายอะไรบ้างสิ่งไหนที่จำเป็นและไม่จำเป็นอะไร  เป็นการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราได้ดีหากเราตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้เราประหยัดและมีเงินออมได้  หาเป็นระดับครอบครัวจะเป็นการรวมรายจ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนก็จะทำให้ครอบครัวนั้นประหยัดและมีเงินออมสามารถที่จะวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัวได้  เป็นการช่วยให้ครอบครัวมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายและควบคุมได้

 

สำหรับการดำเนินทางธุรกิจ  บัญชีมีความสำคัญมากและไม่แพ้องค์ความรู้อื่นๆเลย  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร  การตลาดหรือว่าส่วนอื่นๆ  จะมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กัน  หากการจำหน่ายสินค้านั้นเราต้องทำหารบันทึกว่าจำหน่ายได้เท่าไหร่  หรือว่าคนใช้บริการร้านเราไปเท่าไหร่กี่บาท  แล้ววันนี้เราต้องจ่ายเป็นค่าต้นทุนของการดำเนินงานไปเท่าไหร่  การที่เราทำการจดบันทึกและสรุปผลออกมานั้นเป็นการจดบันทึกทางบัญชีของร้านค้าและจะทำให้เราทราบกำลังขาดทุนในแต่ละเดือนหรือว่าช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ทางเราได้ดำเนินกิจการ  เพราะว่ากิจการทุกๆ  กิจการนั้นต้องทราบว่ามีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่
                หากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่นั้นอาจจะมีฝ่ายบัญชีไว้เลยเพื่อเป็นการจดบันทึกรายการสินค้าหรือว่าการเบิกจ่าเงิน  การรับชำระเงินและมีการสรุปยอดในแต่ละปีหรือแต่ละงวดและทำการจดบันทึกเพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ  และทำการเสียภาษีรายดีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย  การดำเนินงานว่าจะทำการตลาดและการลงทุนเพิ่มอย่างไรนั้นจำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าการลงทุนการตลาดด้วย
                ดังนั้นจะเห็นว่าบัญชีได้เข้ามามีบาทในทุกๆ  ที่ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลธรรมดาหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่  สำหรับที่เรียนบัญชีคงจะทราบถึงความสำคัญและการทำการบัญชีมา  มีการศึกษาเริ่มต้นการบัญชีในแต่ละระดับ  ดังนั้นแล้วเราควรที่จะเริ่มจากเริ่มต้นจนถึงการบัญชีขั้นสูงเพื่อที่จะนำไปใช้งานและการประกอบอาชีพในการทำงานหรือว่านำไปใช้ประโยชน์ด้านกิจการของต้นเองได้  เนื่องจากบัญชีสามารถที่จะเป็นวิชาชีพมีความแพาะของต้นเอง  และมีอาชีพที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องบัญชี  หากได้เรียนมาทางนี้สามารถที่จะทำงานได้ง่าย